Το Μοντέρνο και το Μετά-Μοντέρνο

 

 

 

Ομιλήτρια η ΄Ολγα Ζιρώ

Τι θέλω να μάθω;

Τι θέλω να ρωτήσω;

Γιατί χρειάζεται να ξέρω;


Κάθε Πέμπτη

από 7 Φεβρουαρίου έως 7 Μαρτίου 2019

6.30 - 8.30 μ.μ.

στο θέατρο

Αγγέλων Βήμα

τόπος συνάντησης Ανατολής και Δύσης

Σατωβριάνδου 36

τηλ. 210 5242211

Γενική είσοδος 10ε

Μειωμένο εισιτήριο για εκπαιδευτικούς και φοιτητές 8ε