όλα όσα ήθελες να μάθεις για την Τέχνη και δεν τολμούσες να ρωτήσεις....

Η τέχνη και τα πράγματα είναι γύρω μας. Βλέπουμε τα πράγματα αλλά τις περισσότερες φορές αγνοούμε την τέχνη. Είναι όμως δυνατόν να αισθανθούμε την τέχνη, να τη βιώσουμε και να την ενσωματώσουμε στην καθημερινή μας ζωή;

 

Αυτή είναι η πρόκληση-πρόσκλησή μας.

 

Προτείνουμε την τέχνη ως τρόπο ζωής. Επιδιώκουμε να την φέρουμε μέσω της εμπειρίας και του βιώματός της στο προσκήνιο.

Η ζωή είναι τέχνη, αυτό το ξέρουμε. Τώρα είναι ώρα να κάνουμε την Τέχνη ένα με τη ζωή μας.

Γιατί να μελετήσουμε την Τέχνη;

Για τον εμπλουτισμό της ζωής, που δεν αφορά  απλώς την απόλαυση του ωραίου, όπως συνηθίζεται να λέγεται.

Για τον εμπλουτισμό της ζωής.

Γιατί η Τέχνη το κυριότερο που κάνει είναι να δημιουργεί σκέψη και διερωτήσεις και θαυμασμό, για τον τρόπο που ο άνθρωπος σκέφτηκε και

μορφοποίησε τις σκέψεις και τις ιδέες του.

 Γιατί η Τέχνη αφορά τον άνθρωπο.

Η Τέχνη σε κάνει να διερωτηθείς για τις προσδοκίες που έχεις από τον κόσμο και την κοινωνία σου.

H Τέχνη σε κάνει να διερωτηθείς για τη φιλοσοφία, την ιδεολογία, την αισθητική, την κοινωνιολογία, την πολιτική, την ηθική, για την θέση του ανθρώπου στον κόσμο.

Γιατί η τέχνη δεν κάνει μόνο «ομορφιές», ούτε είναι μόνο για «απόλαυση».

Η ιστορία των οπτικών τεχνών είναι υπόθεση της ιστορίας των ιδεών

και της ανθρώπινης διανόησης.